Bynk använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att använda sajten godkänner du att cookies används för detta ändamål.

Bynk

Ladda ner Bynk-appen

I bynk-appen kan du ansöka om lån upp till 300 000 kr. Du kan ändra din månadskostnad på lånet, pausa din betalning eller ansöka om att utöka ditt lån.

🦉Månadsskydd+

Månadsskydd+ är en försäkring som ger dig ekonomisk trygghet vid oförutsedda händelser så som t.ex. arbetslöshet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller dödsfall. Något vi tycker är viktigt när man lånar pengar så att man kan betala tillbaka sitt lån även om oturen är framme!

Vi bjuder därför på Månadsskydd+ de tre första månaderna när du tecknar ett Bynklån!

💪 Vad får jag?

Månadsskydd+ ersätter dig vid en ofrivillig hel arbetslöshet, hel arbetsoförmåga och sjukhusvistelse. Om försäkringen aktiveras så får du pengar varje månad i upp till ett år för att täcka kostnaderna för vad ditt Bynklån kostar varje månad.

Om du avlider så löser försäkringen upp till 100 000 kr av ditt Bynklån. Om det blir några pengar över så får dödsboet dessa pengar.

🤷‍ Vad gäller?

  Här är lite regler som gäller för att kvalificera sig för Månadsskydd+:

  • Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande.
  • Fyllt 18 år men inte hunnit bli 65 år. Försäkringen gäller dock till och med att försäkringstagaren (du) är 70 år.
  • Tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande.
  • Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, närståendepenning, eller liknande vid försäkringens beviljande.
  • Inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.
  • Observera att Månadsskydd+ ingår gratis i 3 månader och om du därefter önskar avsluta försäkringen måste du kontakta oss.

💩 Vad kostar det?

Kostnaden för Månadsskydd+ är 7,6% av ersättningsbeloppet och betalas månadsvis. Exempel: För att få en ersättning på 2 000 kr/månad så blir premien (din kostnad) 152kr/månad.

Ersättningsbeloppet sätts till samma månadskostnad som du får för ditt Bynklån första gången du tar det. Ersättningsbeloppet ändras inte om du utökar ditt lån eller ändrar hur mycket Bynklånet kostar varje månaad.

🍄 Om olyckan är framme!

Om du blivit sjukskriven eller arbetslös och vill använda din försäkring skickar du in en skadeanmälan till Gjensidige, som är försäkringsgivare för försäkringen. En anmälan behövs även om innehavaren av försäkringen har råkat ut för dödsfall.

Blankett för anmälan, och var du sedan skickar den, hittar du här: www.gjensidige.se/bynk

Telefon: 0771-326 321

🗂 Viktiga dokument!

Om du vill läsa det finstilta så har du alla dokument du behöver här.

Aktuella dokument:
Villkor för Månadsskydd+ (innan 1 maj 2019)
För- och efterköpsinformation Månadsskydd+ (innan 1 maj 2019)

Historiska dokument:
Villkor för Månadsskydd+ (innan 26 juni 2018)
För- och efterköpsinformation Månadsskydd+ (innan 26 juni 2018)

Share