Bynk

Kampanjränta 3,95 % under 60 dagar

Alla kunder som blir beviljade och tar ett lån hos Bynk AB under perioden 13 oktober 2017 till 28 februari 2018 erhåller en ränterabatt när lånet utbetalas.

Rabatten utgörs av mellanskillnaden mellan den ordinarie räntan som gäller enligt kreditavtalet och kampanjräntan vilket innebär att den faktiska räntan under lånets första 60 dagar uppgår till 3,95 %.

Du erhåller enligt kreditavtalet en individuell ränta baserad på din risknivå mellan 3,95 % – 19,95 % (ordinarie ränta). Kampanjräntan erhålls genom att du får ränterabatten utbetald till ditt konto efter 30 respektive 60 dagar efter utbetalningen. Löser du lånet inom 60 dagar avräknas rabatten på din slutfaktura.

Ränterabatten ska användas för att betala lånets ränta under de första 60 dagarna för att uppnå en faktisk ränta om 3,95 % under denna tidsperiod. Ordinarie ränta tillämpas därefter.

Kampanjen gäller endast nya kunder.